Visie toekomstgericht onderwijs


Het toekomstgericht onderwijs kan op vele manieren zijn georganiseerd binnen een school. Er is geen vaststaand concept. Het onderwijs wordt vormgegeven vanuit het team, ouders en leerlingen. De uitdaging is om met de talenten van het team en de omgevingskenmerken van een school, een organisatievorm te ontwikkelen die past binnen deze eigenschappen. In de presentatie staan meerdere scenario's die voor inspiratie kunnen zorgen. Wij willen u graag bijstaan in het vormgeven van het toekomstgericht onderwijs. U kunt via het contactformulier met ons in contact treden voor informatie en indien u vragen heeft.

 


Toekomstgericht onderwijs op leerlingniveau

Hoe ziet het toekomstgericht onderwijs eruit in de ogen van een leerling. Welke vaardigheden en talenten kunnen ontwikkeld worden vanuit het toekomstgericht onderwijs op leerling niveau. Deze presentatie kan inzicht geven welke mogelijkheden er zijn.