Ontwikkelplan toekomstgericht onderwijs

Wij hebben een overzicht gemaakt van de stappen die komen kijken bij de inrichting van toekomstgericht onderwijs. Vanuit dit overzicht kan elke school zijn eigen ontwikkelplan maken.  Heeft u vragen, neemt u dan contact op via ons contactformulier.  Stap 1: Identiteit opstellen

Toekomstgericht onderwijs start met een einddoel voor ogen. Hoe gaat ons onderwijs eruit zien en welke identiteit past bij dit eindplaatje. Welke missie en visie past bij dit einddoel en vanuit welke kernwaarden richten wij ons onderwijs in.


Stap 2: Inrichten eigenaarschap

Toekomstgericht  onderwijs kan alleen vormgegeven worden vanuit eigenaarschap zo laag mogelijk in de school. De organisatievorm van leerteams en inrichting van de leerdoelen wordt in deze stap vormgegeven.


Stap 3: Inrichten 21st eeuw curriculum

De laatste stap is inrichting van het curriculum. Deze stap kan samengaan met stap 2. De inrichting van het curriculum gebeurt vanuit de identiteit van de school. De uitdaging in deze stap is de juiste balans en organisatie vinden van alle onderdelen.